نویسنده

دانش اینترنت اشیا,

تعریف اینترنت اشیاء و کاربرد های آن

تعریف اینترنت اشیاء و کاربرد های آن خلاصه محتوا: آشنایی با تکنولژی جدید این روز ها، اینترنت اشیاء و کاربرد های فوق العاده آن در زمینه های کاری مختلف. در دنیای هوشمند و پیشرفته

اینترنت اشیا صنعتی,

بکارگیری موثر اینترنت اشیاء در صنعت

بکارگیری موثر اینترنت اشیاء در صنعت خلاصه محتوا: با استفاده از اینترنت اشیاء در سازمان های صنعتی می توان پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه بدست آورد. از طریق هوشمندسازی لوازم صنعتی در

اینترنت اشیا صنعتی,

بهبود کیفیت ساخت با اینترنت اشیاء در مدیریت ساخت

بهبود کیفیت ساخت با اینترنت اشیاء در مدیریت ساخت   خلاصه محتوا: با استفاده از اینترنت اشیاء می توانید تحول عظیمی در زمینه‌ی مدیریت ساخت زیر ساخت های شهری و روستایی ایجاد کنید. اینترنت

کشاورزی هوشمند,

تاثیرات شگفت انگیز اینترنت اشیاء در کشاورزی

تاثیرات شگفت انگیز اینترنت اشیاء در کشاورزی  خلاصه محتوا: با استفاده از اینترنت اشیاء در کشاورزی تغییزات قابل توجهی در زمینه پرورش و عرضه‌ی محصولات کشاورزی پدیدار می شود. این تغییرات به رشد هر

اینترنت اشیا صنعتی,

حفظ سلامت با اینترنت اشیاء در نظارت بر محیط زیست

حفظ سلامت با اینترنت اشیاء در نظارت بر محیط زیست خلاصه محتوا: محیط زیست تاثیر زیادی بر شیوه‌ی زندگی و حفظ سلامت انسان ها خواهد داشت. با استفاده از تکنولوژی جدید، اینترنت اشیاء، می