برای رونق  کسب وکارهای صنعتی، اینترنت اشیا صنعتی یک عامل بسیار مهم آینده محسوب می شود. آینده اینترنت اشیا در صنعت رو به رشد می باشد.

آینده اینترنت اشیا
آینده اینترنت اشیا

 

تمایل صنایع برای استفاده از اینترنت اشیا و مدرن کردن تجهیزات با سرعت رو به پیشرفت است. کسب و کارهایی که از اینترنت اشیا استفاده می کنند. در زمینه امنیت، سودآوری، بهبود و بهره وری رشد داشته اند. با افزایش اینترنت اشیا در صنعت میزان بهره وری نیز  افزایش می یابد.

رویکرد استفاده از اینترنت اشیا ارتباطات، توسعه، صرفه جویی وقت و هزینه را برای شرکت های صنعتی به دنبال دارد. ساختار اینترنت اشیا می تواند تعامل افراد و سیستم ها را به وجود آورد. اینترنت اشیا باعث افزایش بهره وری در آینده صنعت  می شود. بدون اینکه محدودیت های تکنولوژی و اقتصاد مانع شوند.

اینترنت اشیا صنعتی جدید

حجم داده ها، بدست آوردن داده ها و استفاده از داده ها در گذر زمان دچار تغییر شده است. اصطلاحات بسیاری وجود دارد که داده ها را می تواند توصیف نماید. مانند: تولید هوشمند، اینترنت اشیا صنعتیIIOT، کارخانه دیجیتال، ITعملیاتی، تجزیه و تحلیل و تحلیل توصیفی، تجزیه و تحلیل عملیاتی و کارخانه های هوشمند متصل شده و اینترنت.

دریافت اطلاعات تولید، ترجمه داده ها به اطلاعات قابل اجرا، استفاده از اطلاعات جهت بهبود و پیشرفت مراحلی هستند که منجر یک ایجاد یک هدف میشوند. خودکار سازی کارخانجات که با روی کار آمدن قطعات مثل رله، مدارات پالسی انجام شد؛ متخصصان برق را متقاعد کرد برای کاهش سیم کشی و پیچیدگی های آن از نرم افزارهای PLC به معنای برنامه کنترل منطقی استفاده نمایند. برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر به کنتاکتورها یا رله ها توسط مدار رابط انتقال می یابد و طبق برنامه نوشته شده دستگاه را اندازی و کنترل می نماید.

از انجایی که نحوه کنترل و خودکار سازی در صنعت تغییر کرده جمع آوری بهتر داده مطرح می شود. این داده ها جمع آوری شده به طور مستقیم به اطلاعات قابل پیاده سازی و قابل انجام تبدیل نشد. اینترنت اشیا باعث شد تا دسترسی به داده ها بهتر و استفاده از آنها بهینه شود.

با اینترنت اشیا صنعتی از سطح جمع آوری اطلاعات و پیاده سازی موجب برقراری ارتباط شده است. تجهیزات و سیسم ها قبل از اینترنت اشیا بطور جداگانه به یکدیگر متصل بودند. اما در این روش یک ساختار یکچارچه ای تبدیل شده اند که می تواند توسط کاربر در دسترس باشد.

پروتکل های نقطه به نقطه Point to Point به پروتکل جدیدی به نام Broadcast -Subscribe تغییر یافته است. آینده اینترنت اشیا باعث تفاوت میان اینترنت اشیا صنعتی و صنعت بدون اینترنت اشیا است که نحوه استفاده از داده ها را تغییر داده است. بهینه سازی استفاده از اطلاعات و دسترسی بهتر موجب ایجاد تحولات زیادی را به همراه دارد. اطلاعات جمع آوری شده توسط اینترنت اشیا صنعتی به جای استفاده در یک ساختار در تمامی زیر ساختها قابل دسترسی می باشد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *