نویسنده

شهر هوشمند,

پارکینگ هوشمند با اینترنت اشیا

همانطور که اطلاع دارید امروزه هوشمندسازی پارکینگ ها با استفاده از اینترنت اشیا بسیاری از مشکلات به وجود آمده در پارکینگ ها را حل نموده است. در واقع پارکینگ های هوشمند دارای سیستمی در بستر

دانش اینترنت اشیا,

انواع پروتکل اینترنت اشیا

همانگونه که اطلاع دارید پروتکل ها مجموعه ای از قوانین و استاندارد ها می باشند ، که برای ارتباط میزبان ها در شبکه باید مورد استفاده قرار بگیرند . اینترنت اشیا نیز دارای تعدادی پروتکل

کاربردهای اینترنت اشیا,

کاربرد اینترنت اشیا در بیمه

صنعت بیمه یکی از صنایع قدیمی در جهان می‌باشد، که سبب کاهش خسارات به وجود آمده می‌شود . در سال‌های گذشته روند بیمه تغییر آن چنانی نداشته است و فقط روش‌های بیمه‌گذاری تغییر کرده‌اند. اما