۲۰۲۰۰۲۲۳_۰۱۵۰۰۸
آموزش,

اینترنت اشیا در اموزش

تحول اینترنت اشیا در اموزش و تاثیر ان در جامعه ایتنرنت واژه اشنا و روزمره ای است که هرروز این واژه را لمس میکنیم.ناخوداگاه در دنیایی زندگی میکنم که نیازمند استفاده از تکنولوژی روز هستیم.

smart bedroom
خانه هوشمند, کاربردهای اینترنت اشیا, محصولات خواب هوشمند, محصولات هوشمند,

معرفی محصولات هوشمند اتاق خواب

حدود یک سوم از روز ما در اتاق خواب میگذرد و این در صورتی است که محیط کاری و استراحت روزانه شما همان مکان خواب شبانه شما نباشد و زمان بیشتری در اتاق خواب سپری