درحال جستجوی دسته

علم داده

داده کاوی, علم داده, هوش مصنوعی,

تعامل انسان و کامپیوتر با زبان طبیعی

سالهای نچندان دور، ارتباط بین انسان و کامپیوتر از طریق زبان طبیعی انسان، وجود نداشت. زبان کامپیوتر، صفر و یک است. این امر بسیار سخت و دشوار بود که انسان فرامین زبان خود را به

پردازش داده, داده کاوی, علم داده, هوش مصنوعی,

روشهای جمع آوری داده

مهمترین موضوع در عصر جدید روش های جمع آوری داده است. مفهوم مدیریت دانش از مفاهیم پرکاربرد و مهم به حساب می آید. مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای گردآوری دانش موجود، می باشد که

علم داده,

چالش‌های بیگ دیتا در دنیای بمباران داده

در دنیای امروز که عصر ارتباطات نامیده‌شود، هر کسی که با حوزه تکنولوژی و فناوری‌های جدید آشنا باشد می‌داند که موضوع داغ این روزهای تکنولوژی کلان داده یا همان بیگ دیتا است، اما موضوع مهمی

داده کاوی, علم داده,

مهندسی داده و علم داده

مشاغل حوزه کامپیوتر جز مشاغل مورد توجه در دنیای امروز است. تبدیل شدن فرایندهایی که تا دیروز توسط انسان انجام می گرفت. امروزه توسط سیستم های دیجیتالی انجام می شود. کارهای یدی تبدیل به داده

علم داده,

کاربرد بیگ دیتا در تامین امنیت شهرهای هوشمند

اصولا دانش کلان داده و یا همان بیگ دیتا می‌توانند مثل یک فرشته نجات در چالش‌ها و مشکلات کنونی به خصوص چالش‌های شهرهای هوشمند و پیشرفته عمل کنند. اگر تامین امنیت شهرهای هوشمند را مهم‌ترین