کابردهای اینترنت اشیا در صنعت نفت وگاز

امروزه با پیشرفت تکنولوژی اینترنت اشیا نیز بخش بزرگی از زندگی ما را دربرگرفته است تا حدی که این تکنولوژی نوظهور حتی در میان صنایع نیز استفاده می شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این تکنولوژی حتی در صنعت نفت و گاز نیز استفاده می شود. صنعت نفت و …

ربات های اینترنت اشیا، تحولی در آینده

اینطور که به نظر میرسد باید خود را برای ورود ربات های اینترنت اشیا به دنیای واقعی آماده کنیم. این ربات های شبه زنده برای سالمندان، حمل و نقل، نگهداری فرزندان، ذخیره انرژی و… استفاده میشوند. این ربات ها به یکی از اصلی ترین موضوعات در مطالعات فناوری تبدیل شده …

آینده اینترنت اشیا در صنعت

برای رونق  کسب وکارهای صنعتی، اینترنت اشیا صنعتی یک عامل بسیار مهم آینده محسوب می شود. آینده اینترنت اشیا در صنعت رو به رشد می باشد.   تمایل صنایع برای استفاده از اینترنت اشیا و مدرن کردن تجهیزات با سرعت رو به پیشرفت است. کسب و کارهایی که از اینترنت …

تبدیل اینترنت اشیا در داروسازی

تبدیل اینترنت اشیا در داروسازی IoT صنعتی یک شبکه ای از دستگاه هایی با سنسورهایی است که داده ها را جمع آوری می کنند و می توانند با یکدیگر یا با افرادی که آنها را مدیریت می کنند، ارتباط برقرار کنند. تولیدکنندگان به طور فزاینده ای از داده ها با …