درحال جستجوی دسته

شرکت های اینترنت اشیا

شرکت های اینترنت اشیا,

پلتفرم اینترنت اشیا مایکروسافت

در مقاله های قبلی‌های به معرفی اینترنت اشیا ، مزایای اینترنت اشیا ، کاربرد های اینترنت اشیا و …. پرداختیم . در این مقاله نیز به معرفی پلتفرم اینترنت اشیا مایکروسافت می پردازیم . پلتفرم

تجهیزات هوشمند, خانه هوشمند, دانش اینترنت اشیا, شرکت های اینترنت اشیا, کاربردهای اینترنت اشیا, محصولات هوشمند,

چیزی درباره ی خانه ی باهوش شنیده‌اید؟

چشم هایتان را ببندید و فکر کنید که از سرکار آمده اید و خسته اید. آنقدر خسته که حوصله ندارید در خانه را با کلید یا کارت باز کنید. خب یک نگاه به در می‌اندازید