بوش مجوز تست خودروهای خودران را بدست آورد !!!

شرکت بوش توانست اولین مجوز تست خودروهای بدون راننده را در شهر ویکتوریای استرالیا دریافت کند. این مجوز به عنوان بخشی از طرح رانندگی خودکار (ADS : Automated Driving System) صادر شده است. ADS به شرکت های مختلف، مجوز آزمایش خودروهای خودران را در شرایط واقعی در سراسر جاده های …