کنتور گاز هوشمند
تجهیزات هوشمند, دسته‌بندی نشده,

به کارگیری کنتور گاز هوشمند در ایران

گسترش فناوری‌های نوین از جمله اینترنت اشیا باعث شده است که شاهد یک هوشمندسازی فراگیر در حوزه‌های مختلف باشیم. امروزه نقش اینترنت اشیا را می‌توان در بخش‌های مختلف مشاهده کرد. استفاده از مزایای IoT می‌تواند