درحال جستجوی برچسب

اینترنت اشیاء در کشاورزی

کشاورزی هوشمند,

تاثیرات شگفت انگیز اینترنت اشیاء در کشاورزی

تاثیرات شگفت انگیز اینترنت اشیاء در کشاورزی  خلاصه محتوا: با استفاده از اینترنت اشیاء در کشاورزی تغییزات قابل توجهی در زمینه پرورش و عرضه‌ی محصولات کشاورزی پدیدار می شود. این تغییرات به رشد هر

تجهیزات هوشمند, کشاورزی هوشمند, محصولات هوشمند,

گلخانه هوشمند، خانه‌ای مدرن برای گیاهان

امروزه مجهزترین گلخانه‌ها کنترل ساده‌ای دارند که فقط با لمس یک دکمه می‌توان این کار را انجام داد. مدرن‌ترین گلخانه‌ها گلخانه های کاملاً خودکار هستند که گلخانه های هوشمند نامیده می‌شوند. مهمترین کار گلخانه ها