درحال جستجوی برچسب

اینترنت اشیاء

دانش اینترنت اشیا,

تعریف اینترنت اشیاء و کاربرد های آن

تعریف اینترنت اشیاء و کاربرد های آن خلاصه محتوا: آشنایی با تکنولژی جدید این روز ها، اینترنت اشیاء و کاربرد های فوق العاده آن در زمینه های کاری مختلف. در دنیای هوشمند و پیشرفته

کاربردهای اینترنت اشیا,

تکنولوژی اینترنت اشیا در صنعت

تکنولوژی اینترنت اشیا تنوع زیادی برای استفاده در صنعت دارد.  ارتباطات، انرژی، خدمات مالی، بهداشت و درمان، تولید، خرده فروشی و حمل و نقل از اینترنت اشیا استفاده می کنند.   حوزه های مختلف