درحال جستجوی برچسب

smart gadgets

تجهیزات هوشمند, خانه هوشمند, محصولات هوشمند,

تجهیزات خانه هوشمند در یک نگاه (بخش اول)

آنچه باید در رابطه با تجهیزات خانه هوشمند بدانیم به طور کلی خانه ای هوشمند خوانده میشود که در آن هر وسیله متصل به اینترنت بوده (اینترنت اشیاء) و بتوان با تلفن همراه تجهیزات خانه