درباره ما

مجموعه نقشه اینترنت اشیا یک رسانه در زمینه اینترنت اشیا، تکنولوژی های ارتباطی، هوشمندسازی، ساختمان بلاکچین و هوش مصنوعی می‎باشد. این رسانه در زمینه های مختلف آماده به همکاری با موسسات تجاری و مراکز آموزشی مرتبط با موضوعات فوق می باشد.

تلفن ۰۹۳۹۴۰۴۰۰۱۱ برای ارتباط و تعامل بیشتر در نظر گرفته شده است.