درحال جستجوی دسته

پزشکی هوشمند

پزشکی هوشمند,

کاربرد بیگ دیتا در پزشکی و تشخیص بیماری

کاربردامروزه مزایا و کاربردها و امکاناتی که بیگ دیتا در اختیار ما می‌گذارد بر کسی پوشیده نیست. اما یکی از حیاتی‌ترین و تاثیرگذارترین کاربرد بیگ دیتا در پزشکی و تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها است.

پزشکی هوشمند,

تحول در بهداشت، کشاورزی و حمل نقل با اینترنت اشیا

تغییر تجربه کاربری و افزایش بهره وری در اینترنت اشیا با متصل کردن چیزهای مختلف با اینترنت امکان پذیر است. افراد مختلف اینترنت اشیا را بیشتر در حوزه های ساختمانی می شناسند و کاربرد این

پزشکی هوشمند,

۶ کاربرد هیجان‌انگیز IoT در بهداشت و درمان

پیدایش فناوری اینترنت اشیا IoT دستاوردهای جالبی را در قرن بیست و یکم به‌وجود خواهد آورد که شاهدش خواهیم بود. با وجود اینکه اینترنت اشیا بیشتر با موارد تولیدات، انبارداری و کارخانجات هوشمند آینده ارتباط

پزشکی هوشمند,

اتاق عمل هوشمند در بیمارستان های هوشمند

راه کارهای بیمارستان هوشمند بیمارستان های هوشمند با امکانات مدرن که دنیای فیزیکی و دیجیتال را با هوشمندی به هم متصل می کنند، ساخته شده اند تا بازدهی بهره برداری از منابع و بهره وری