دانلود مقالات

دانلود رایگان مقالات حوزه اینترنت اشیا

در این بخش شما می توانید مقالات مرتبط با اینترنت اشیا ، هوشمندسازی ، فین تک ، بلاکچین و هوش مصنوعی را دانلود کنید.
  1. توسعه صنعت بیمه به کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (مقاله فارسی ارائه شده در بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه)
  2. نقش کلان داده ها در شهرهای هوشمند(مقاله فارسی ارائه شده در دومین کنفرانس برق و کامپیوتر در خرم آباد)
  3. شهر هوشمند :تبیین ضرورت ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی(مقاله فارسی، فصلنامه علمی پژوهشی سال ۹۷)
  4. نقش کلان داده ها در ایجاد شهرهای هوشمند|(مقاله فرسی،فصلنامه علمی ترویجی)
  5. این لیست در حال تکمیل است…