درحال جستجوی برچسب

اشیاء جاندار

دانش اینترنت اشیا,

جان دادن به اشیاء بی‌جان با اینترنت اشیاء

 اینترنت چیزها یا اشیاء یا Internet Of Things به زبان ساده عبارتست از اتصال اشیاء مختلف با هم و با شبکه اینترنت به نحوی که بوسیله نرم افزارهای مختلف از جمله رایانه و تلفنهای هوشمند بتوان آنها را کنترل کرد و در اختیار گرفت. در واقع این عمل را می توان به جان دادن به […]