درحال جستجوی برچسب

اشیا هوشمند

کاربردهای اینترنت اشیا, کشاورزی هوشمند,

۵ ایده جذاب از گلدان هوشمند در اینترنت اشیاء

در مبحث اینترنت اشیاء و کاربرد آن در پرورش گیاهان یا همان کشاورزی و کشت هوشمند، پرورش گیاهان آپارتمانی نیز در نوع خود جالب توجه و کاربردی است. گلدان‌ هوشمند از جمله موارد کاربردی در

تجهیزات هوشمند, خانه هوشمند, محصولات هوشمند,

تجهیزات خانه هوشمند در یک نگاه (بخش اول)

آنچه باید در رابطه با تجهیزات خانه هوشمند بدانیم به طور کلی خانه ای هوشمند خوانده میشود که در آن هر وسیله متصل به اینترنت بوده (اینترنت اشیاء) و بتوان با تلفن همراه تجهیزات خانه