درحال جستجوی برچسب

ایده پروری در اینترنت اشیا

کسب و کار هوشمند,

نوآوری، عنصر کلیدی در ایده های اینترنت اشیا

اینترنت اشیا وظیفه برقراری ارتباط بین ماشین‎آلات، انسان‎ها و اماکن را با یکدیگر فراهم می‎کند. در نتیجه این اتصالات، فرصت‎های ارزشمندی ایجاد می‎شود و موقعیت‎های جدیدی برای سرمایه‎گذاری ایجاد می‎شود. شرکت‎ها و سازمانها نیاز دارند تا برای بقا در بازار بزرگ اینترنت اشیا، برروی خلق ایده های اینترنت اشیا متمرکز شوند. سازمان‎ها بایستی به دنبال […]