درحال جستجوی برچسب

ایرانسل

زیرساخت اینترنت اشیا,

نقش اینترنت اشیا ایرانسل در هوشمندسازی کسب وکارها

با ظهور اینترنت اشیا، تمامی اشیای اطراف ما قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر خواهند بود. شرکت ایرانسل به هنوان یک شرکت فناور در حوزه اینترنت و فناوری‎های آنلاین به دنبال اجرای طرح ” اینترنت اشیا ایرانسل ” در سطح وسیعی می باشد. راهکارهای اینترنت اشیا باعث کاهش هزینه های جاری در سازمان‎ها می‎شود.ازطرفی‎دیگر، اینترنت […]