درحال جستجوی برچسب

اینترنت اشیاء در ایران

دانش اینترنت اشیا,

جان دادن به اشیاء بی‌جان با اینترنت اشیاء

 اینترنت چیزها یا اشیاء یا Internet Of Things به زبان ساده عبارتست از اتصال اشیاء مختلف با هم و با شبکه اینترنت به نحوی که بوسیله نرم افزارهای مختلف از جمله رایانه و تلفنهای هوشمند بتوان آنها را کنترل کرد و در اختیار گرفت. در واقع این عمل را می توان به جان دادن به […]

دانش اینترنت اشیا,

وضعیت اینترنت اشیا در ایران

در دنیای امروز ارقام بالایی در زمینه IT صرف می‌شود که بخشی از آن به حوزه اینترنت اشیاء اختصاص دارد، اما در ایران میزان سرمایه‌گذاری در این زمینه با توجه به گذشته و تاریخچه اینترنت اشیا که از اواخر دهه ۹۰ مطرح شده است ، رضایت بخش نبوده است.از آنجا که گفته می‌شود اینترنت اشیاء […]