درحال جستجوی برچسب

اینترنت اشیاء و مدل کسب و کار

کسب و کار هوشمند,

اینترنت اشیاء و مدل کسب کار

اینترنت اشیاء و مدل کسب کار, یک الگوی جدید تکنولوژی است و به عنوان یک شبکه جهانی از ماشین ها و دستگاه هایی می باشد که توانایی تعامل با یکدیگر را دارند .IOT به عنوان یکی از مهمترین محورهای تکنولوژی آینده شناخته شده و توجه قابل ملاحظه ای از صنعت را به خود اختصاص داده […]