درحال جستجوی برچسب

اینترنت اشیا اجتماعی

کاربردهای اینترنت اشیا,

بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر شبکه‎های اجتماعی

به گفته بسیاری از کارشناسان، اینترنت اشیا(Internet of Things) یک انقلاب صنعتی یا اقتصادی در جهان را موجب خواهد شد و روابط بین افراد و وسایلی که آن‎ها در زندگی روزمره خود استفاده می‎کنند را