درحال جستجوی برچسب

اینترنت هوش معنوی و هوش مصنوعی

خانه هوشمند,

اینترنت هوش معنوی و هوش مصنوعی

اینترنت هوش معنوی و هوش مصنوعی در یک شهر هوشمند محور U شهر هوشمند (SC)، به‌عنوان روند آتی توسعه شهر، خدمات مناسب را برای افراد فراهم می‌کند. SC شامل بسیاری از حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌های شهری، محیط زندگی ساکنین، مدیریت حمل‌ونقل، درمان پزشکی، خرید، تضمین امنیت و غیره است. شایان‌ذکر است که مطالعه SC شروع می‌شود […]