درحال جستجوی برچسب

باج افزارها

امنیت اینترنت اشیا,

باج افزارهای اینترنت اشیا

با فراگیر شدن اینترنت اشیا، شاهد حضور اشیایی کاملا هوشمند در مصارف و کاربردهای گوناگون هستیم. همچنین از دیگرسو، باج افزارها هم به عنوان یک تهدید مهم خود را در فضای مجازی مطرح کرده اند. در چنین فضایی باج افزارهای اینترنت اشیا به عنوان یک چالش مهم امنیتی مطرح هستند. باج افزار(Ransomware) یک نوع بدافزار […]