درحال جستجوی برچسب

بانک اشیا

زیرساخت اینترنت اشیا,

نقش اینترنت اشیا در بانکداری

بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که در چند سال آینده، دومیّن انقلاب بزرگ در حوزه دیجیتال بوقوع خواهد پیوست. فناوری‎های همچون اینترنت اشیا و بلاکچین از موثرترین فناوری‎ها، در این انقلاب بزرگ هستند. در سالیان آینده اینترنت اشیا در بانکداری و اقتصاد جهانی نقش پررنگی خواهد داشت. تحول اینترنت اشیا در بانکداری جهانی […]