درحال جستجوی برچسب

تاریخچه

آموزش, دانش اینترنت اشیا,

تاریخچه (اینترنت اشیا) در ایران

ممکن است اسم iot یا اینترنت اشیا زیاد شنیده باشید ؛ این مفهوم در سال ۱۹۹۹، iot به عنوان کلیدواژه مطرح در حوزه فناوری مطرح شد. (اینترنت اشیا) در ایران ابتدا در حوزه سیستم‌های برقی