درحال جستجوی برچسب

تجهیزات هوشمندسازی

خانه هوشمند,

بررسی تجهیزات خانه هوشمند

وقتی شما در خانه نیستید، شک و تردید ذهن شما را به خود درگیر می‎کند.سئوالاتی نظیر : ” آیا قهو‎ه‎ساز را خاموش کردم؟ آیا هشدارهای امنیتی را تنظیم کردم؟ آیا فرزندانم تکالیف خود را انجام می‎دهند و یا تلویزیون تماشا می‎کنند؟” تجهیزات خانه هوشمند با قابلیت‎های گوناگونی که دارند نیازهای بسیاری را برطرف می کنند. […]