درحال جستجوی برچسب

تجهیزات هوشمند دارویی

پزشکی هوشمند,

بطری های هوشمند دارو

در این پست قصد داریم به یکی از نوآوری های حوزه اینترنت اشیا یعنی بطری های هوشمند دارو بپردازیم. اگر شما یا اطرافیانتان، زمان مصرف داروهایتان را از خاطر می برید چنین تکنولوژیی می تواند یک کمک بسیار بزرگ برای شما باشد. یکی از مهم ترین بخش های حوزه اینترنت اشیا که در سالیان اخیر […]