درحال جستجوی برچسب

تگ های RFID

آموزش, زیرساخت اینترنت اشیا,

تکنولوژی RFID و نقش آن در هوشمندسازی اشیا

  شناسایی امواج رادیویی (Radio Frequency Identification) یا به اختصارتکنولوژی RFID یک سیستم شناسایی خودکار است. RFID در سالیان اخیر محبوبیت زیادی برای نگهداری و پیگیری اشیاء بدست آورده است. در سیستم های RFID شناسایی اشیاء بدون تماس فیزیکی مستقیم صورت می پذیرد. ارتباطات در این تکنولوژی با استفاده از سیگنال های رادیویی انجام می […]