درحال جستجوی برچسب

خانه های هوشمند در آغاز قرن بیست و یکم

خانه هوشمند,

خانه های هوشمند در آغاز قرن بیست و یکم

خانه های هوشمند در آغاز قرن بیست و یکم , در ماه فوریه سال ۲۰۰۱، Orange، اپراتور شبکه تلفن همراه بریتانیا، پروژه “نارنجی در خانه”، یک خانه هوشمند با آخرین تکنولوژی جادوگری که در نزدیکی