درحال جستجوی برچسب

داده کاوی در پزشکی

پزشکی هوشمند,

اینترنت اشیا در پزشکی و درمان

اهداف اینترنت اشیا در پزشکی و درمان عدادی از فن آوری ها می توانند هزینه های کلی برای پیشگیری یا مدیریت بیماری های مزمن را کاهش دهند. این ها شامل دستگاه هایی هستند که به طور مداوم شاخص های سلامت، دستگاه هایی را که به صورت اتوماتیک درمان اعمال می کنند، یا دستگاه هایی که […]