درحال جستجوی برچسب

روشنایی هوشمند

خانه هوشمند,

دیمر هوشمند و مزایای آن

دیمر (Dimmer) مداری است که بوسیله آن می‌توان ولتاژ را افزایش یا کاهش داد. این ویژگی برای سیستم‌های روشنایی بسیار مناسب است. زیرا که می‌توان با توجه به شرایط محیطی سیستم‌های روشنایی را فعال، نیمه