درحال جستجوی برچسب

سلامت الکترونیک

پزشکی هوشمند,

تاثیر اینترنت اشیا و سلامت هوشمند بر یکدیگر

اینترنت اشیا به عنوان یک دانش بین رشته‎ای توانسته است موجب رشد و توسعه علوم دیگر شود. اینترنت اشیا و سلامت هوشمند دو موضوعی هستند که درسالیان اخیر توانسته‎اند رشد گسترده‎ای یابند. کاربردهای گجت‎های هوشمند در بهبود سلامت افراد باعث شده است تا نقش اینترنت اشیا به شکل فزآینده‎ای در سلامت جامعه افزایش یابد. کنترل […]