درحال جستجوی برچسب

فین دی

رویدادهای اینترنت اشیا,

برگزاری اولین نشست فین تک در مشهد

اولین دورهمی فین تک مشهد در تاریخ شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ در محل ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. در این سلسله نشست‎ها که با نام ‎فین‎دی(FinDay) برگزار می‎شوند به بررسی