درحال جستجوی برچسب

مراکز داده

زیرساخت اینترنت اشیا,

بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر مراکز داده

مراکز داده یا Data Center مکان‎هایی هستند که در آنها داده‎های موجود در شبکه اینترنت نگهداری می شود. تا قبل از بوجودآمدن اینترنت اشیا، معمولا داده های موجود در بستر وب، درون مراکز داده نگهداری می شدند. باظهور اینترنت اشیا، مراکز داده با تحولی جدّی مواجه شدند. تاثیر اینترنت اشیا بر مراکز داده از آن […]