درحال جستجوی برچسب

مزرعه هوشمند

تجهیزات هوشمند, کشاورزی هوشمند,

دستگاه آبیاری هوشمند با استفاده از سیستم اینترنت اشیا

کشاورزی و آبیاری زمین های گسترده، حدود ۷۰ درصد از میزان مصرف آب های شیرین می باشد و حدود ۶۰ درصد از این میزان آب به دلایل مختلفی از قبیل تبخیر، رواناب و تعریق گیاهان از بین می رود. به همین منظور با پیشرفت تکنولوژی و گسترش سیستم های هوشمند اینترنت اشیا، امروزه استفاده از […]