درحال جستجوی برچسب

هوشمند سازی

خانه هوشمند, کاربردهای اینترنت اشیا,

هزینه هوشمند سازی ساختمان

با گذشت زمان تکنولوژی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی انسانها تبدیل شده است وتقریبا بسیاری از کارهای زندگی انسان بدون وجود آن متوقف و یا اجرای آنها با سختی همراه است،در یک دهه اخیر

دانش اینترنت اشیا,

اینترنت هوشمند چیست؟

اینترنت هوشمند کاربردی ترین ابزار لازم برای انسان ها بشمار می اید. اشیا, و پیشرفت های باورنکردنی آن به دست آوردن آگاهی گسترده است. کوه ها از داده‌های زمان واقعی از تعداد نامحدودی از نقاط داده متصل، امکان بینش بی‌سابقه ای را فراهم می‌کند. اما چگونه ما بیشتر از این جریان داده‌ها استفاده می کنیم؟ […]