درحال جستجوی برچسب

هوش مصنوعی

کاربردهای اینترنت اشیا,

اینترنت اشیاء مربوط به هوش مصنوعی

اینترنت اشیاء مربوط به هوش مصنوعی آینده زمانی که مردم پس از کار به خانه می آیند و از تلویزیون خواسته اند ما هم اکنون می توانیم به همراه دستیاران مجازی مثل سیری یا الکسا به دنبال یک فیلم یا یک روسری جدید با تحویل در خانه بگردیم. چرا همین کار را با همه چیز […]