درحال جستجوی برچسب

Big Data

دانش اینترنت اشیا, زیرساخت اینترنت اشیا,

چگونگی مدیریت داده های حجیم در اینترنت اشیا

  اینترنت اشیا در سالیان اخیر طیف وسیعی از کاربردها را یافته است. (نگاهی گذرا به کاربردهای اینترنت اشیا) گستردگی اینترنت اشیا باعث می شود که داده های حجیم (big data) تولید شوند. ذخیره سازی ، انتقال و پردازش چنین داده های حجیمی باعث می شود تا اکثر محققان نگران یک موضوع شوند : مدیریت […]