درحال جستجوی برچسب

IoMT

پزشکی هوشمند,

کاربرد اینترنت اشیا در حوزه ی سلامت

لازمه ی حوزه ی بهداشت و سلامت پویایی آن است. در سال های اخیر مبحث اینترنت اشیا پا به حوزه های گوناگونی نهاده که حوزه ی سلامت از آن جمله می باشد. دانش اینترنت اشیا در بهبود خدمات تشخیصی و درمانی کمک شایانی نموده است. در این نوشتار به بررسی چند مورد از کاربرد های […]